четвъртък, 16 август 2012 г.

Fujifilm заведе дело срещу Motorola - Fujifilm has filed a lawsuit against Motorola

Японската компания Fujifilm  заведе съдебно дело в Калифорния срещу Motorola за нарушаване на четири нейни патента касаещи технологии свързани с фотографията.
Това е станало след провалените преговори между компаниите за сключване на лицензионно споразумение.
Патентите на чиято основа е заведено съдебното дело са:

-U.S. Patent 6,144,763, който касае конвертиране на цветни снимки в едноцветни изображения за gsm; 
- U.S. Patent 6,915,119, който касае касае метод за трансфер на данни;
- U.S. Patent 7,327,886, който касае система за засичане на черти на лицето;
-U.S. Patent 5,734,427, който позволява конвертирането на изображение с висока резолюция за използването му от устройства с по-малка резолюция. 
 
English version

Japan's Fujifilm filed a lawsuit in California against Motorola for infringement of four patents related to photographic  technology. 
It happened after failed negotiations between the companies to conclude a license agreement. 
Patents on which the lawsuit was filed are:
-U.S. Patent 6,144,763, which relates to converting color images to monochrome images on a cellphone;
- US Patent 6,915,119, which relates to a data-transfer method other than the use of a telephone network
- U.S. Patent 7,327,886,which relates to a facial detection system included in some Motorola devices;
-U.S. Patent 5,734,427, which relates to technology that allows a high-resolution image to be converted so that it can be displayed on a lower-resolution viewfinder