вторник, 28 август 2012 г.

Марката IKEA струва 9 милиарда евро - IKEA brand worth € 9 billion

Според информация на Marques Class 46, по данни на Wall Street Journal и Brandchannel, една от най-известните марки за мебели в света IKEA е оценена на 9 милиарда евро.
Това е първия път, когато информация за стойността на тази марка е обявена официално.
Според анализатори причина за разкриване на тази информация е в прехвърлянето на марковото портфолио на IKEA, притежание доскоро на Interogo Foundation, към холандското подразделение Inter Ikea Systems B.V.
Причина за този трансфер може би се крие в лицензионната политика на корпорацията, тъй като, като лицензополучател тя получава приходи от всеки търговски обект по света носещ марката IKEA.
Повече информация може да откриете тук.

English version

According to Marques Class 46 and data from Wall Street Journal and Brandchannel, one of the most famous brand for furniture  in the world IKEA  is estimated at 9 billion euros. 
This is the first time when information about the value of the brand is officially announced. 
Analysts say that the reason for the disclosure of this information is a transfer of IKEA's trademark portfolio, recently held by Interogo Foundation, to the Dutch subsidiary Inter Ikea Systems B.V. 
The reason for this transfer may lie in the licensing policy of the corporation. As a licensee the company receives income from any outlet in the world bearing the brand IKEA. 
More information can be found here.