петък, 31 август 2012 г.

OHIM публикува обзор на решения на Апелативния борд за 2011 - OHIM published an overview of decisions of the Board of Appeals for 2011

OHIM публикува годишен обзор за 2011 на важни решения на Апелативния борд касаещи марки на Общността. Пълният текст на обзора може да откриете тук.

English version

OHIM published an yearly overview of the Board of Appeals' important decisions for 2011 concerning Community trademarks. The full overview can be found here.