сряда, 8 август 2012 г.

Статистика от OHIM за месец юни 2012 - Statistics from OHIM for June 2012

OHIM публикува информация за броя заявки и регистрации на търговски марки и дизайни на Общността за месец юни 2012. Данните са както следва:

2012 2011
Community trade mark applications received 8 727 9 348
Community trade mark applications published 8 761 8 079
Community trade marks registered (certificates issued) 7 870 7 709
     
Registered Community designs received 6 409 6 357
Registered Community designs published 6 528 6 507


English version

OHIM has published information concerning the number of applications and registrations of Community  trademarks and designs for June 2012. The data are as follows: