сряда, 12 септември 2012 г.

Проблем с реклама на AMSTEL в Гърция - Problem with Amstel's advertisement in Greece

The Greek Communication Review Board чиято задача е да следи за качеството на излъчваните в Гърция реклами излезе с решение относно казус с реклама от 2012 година на AMSTEL излъчвана в страната.
Heineken Group продава бира с марка AMSTEL от десетилетия в Гърция, поради което марката е изключително популярна сред потребителите.
Може би поради тази причина компанията решава да създаде рекламен ТВ клип, който да представи AMSTEL, като традиционна гръцка бира. Това става чрез сюжета представящ различни хора от началото на 20в., които обясняват произхода на бранда AMSTEL с гръцки имена.
Според Борда това създава погрешната представа в потребителите, че AMSTEL е гръцка марка за бира, което в действителност не е така.English version

The Greek Communication Review Board whose task is to monitor the quality of the ads broadcasting in Greece issued a decision on the case with an ad of AMSTEL beer from a 2012  broadcasting in the country. 
Heineken Group has been selling  AMSTEL beer for decades in Greece, which is why the brand is extremely popular among consumers. 
Perhaps for this reason the company decided to create a TV ad clip to present AMSTELas a traditional Greek beer. This is done by presenting the story of different people from the early 20th century, who explaining the origin of the brand AMSTEL with different Greek names. 
According to the board this creates a false impression in consumer mind that AMSTEL is a Greek  brand, which in fact is not true.