четвъртък, 13 септември 2012 г.

Ботсвана с промени в законодателството си касаещо индустриалната собственост - Botswana with changes in it's legislation concerning industrial property

Afro-IP съобщава за промени в законодателството на Ботсвана касаещи индустриалната собственост. Промените са влезли в сила от 1 септември 2012. Те касаят следното:

- вече е налична възможност за подаване на опозиция срещу публикувана заявка за патент;
- вече е възможно да се подават заявки за полезен модел;
- не може да се защитават промишлени дизайни, които са функционални;
- Колективните марки и търговските имана вече са защитими, а на общоизвестните марки се предоставя специална закрила;
Направени са промени и по отношение на географските означения, нелоялната конкуренция и традиционите знания.
Повече информация може да откриете тук.

English version

 Afro-IP reported for some changes in legislation concerning industrial property in Botswana. The amendments entered into force on 1 September 2012. They concern the following:
- It is possible now to file an opposition against a published patent application;
-
Utility model applications are now possible.;
- Industrial design protection may no longer be obtained for designs that are functional;
- Collective marks and trade names are now protected, and special recognition is given to the status of well-known trade marks;

Some changes were made in respect of geographical indications, unfair competition and traditional knowledge too.
More information can be found here.