понеделник, 10 септември 2012 г.

Алиансът срещу IP кражби във Великобритания с ново име - The Alliance against IP theft in the UK with a new name

Алиансът на притежателите на интелектуална собственост във Великобритания вече има ново име и лого. Новото име е Алианс за интелектуална собственост, като замества старото Алианс срещу кражба на интелектуална собственост.
Повече информация може да откриете тук.

English version
  
The Alliance of  intellectual property owners in the UK now has a new name and logo. The new name is The Alliance for Intellectual Property, which  replacing the old The Alliance against  intellectual property theft. 
More information can be found here.