събота, 22 септември 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Започна кампанията „За да има музика и утре“. За повече информация тук.

2. Джеймс Камерън спечели делото по обвинение в копиране на сценария на филма „Аватар“.
За повече информация тук.

3.  Тайланд: изграждане на бранд за местните общности. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

 1. The campaign "To have music and Tomorrow" starts. For more info click here.

 2. James Cameron won the case on charges of copying the script of the movie "Avatar." For more info click here.

3. Thailand: brand building for local communities. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.