петък, 5 октомври 2012 г.

Регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа - 2012 - South East European Regional Forum on Cybersecurity and Cybercrime - 2012

Международната академия за обучение по киберразследвания, съвместно с Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната агенция за противодействие на престъпността и политики за сигурност организират за втора поредна година „Регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”. Форумът ще се състой от 22 до 24 октомври 2012г.
Във форума ще се срещнат  представители работещи срещу киберпрестъпността на водещи информационни и комуникационни компании, финансови организации и неправителствения сектор, както и  ръководни служители на правоохранителните органи от държавите от Югоизточна Европа, Обединеното кралство, САЩ, Русия и Украйна, работещи по противодействие на организираната престъпност и в частност – на киберпрестъпността.
За повече информация и регистрация тук.

English version

The International Cyber ​​Investigation Training Academy, together with the Ministry of Interior of the Republic of Bulgaria and and the International Agency for Crime Prevention and Security Policies organized for the second year "South East European Regional Forum on Cybersecurity and Cybercrime". The forum will be held from 22 to 24.10.2012.
The forum will meet experts working against cybercrime leading information and communications companies, financial organizations and NGOs and representatives of leading ICT companies, financial institutions and non-governmental organizations and officials from the law enforcement agencies in South-East European countries, United Kingdom, USA, Russia, Ukraine, involved in combating organized crime in particular - cybercrime.
For more information and registration here.