понеделник, 22 октомври 2012 г.

ЕС - Лого за продажба на медицински продукти от разстояние - EU - logo for selling medicinal products at a distance to the public

The Health and Consumers Directorate-General of the European Commission публикува интернет допитване относно избор на общо лого, което да обозначава медицински продукти за хора продавани от разстояние ( включително  и по интернет). Крайният срок за мнения е до 17.01.2013.
Предложенията за лога са:


и


Повече информация може да откриете тук.

English version

The Health and Consumers Directorate-General of the European Commission published an online consultation on the common logo which will indicates medical products sold to people from a distance (including by the Internet). The deadline for comments is up to 17.01.2013.
The proposals for logos are:

More information can be found here.