четвъртък, 4 октомври 2012 г.

Исландия се присъедини към Сингапурското споразумение - Iceland joined the Singapore Treaty

WIPO съобщи новината за присъединяването на Исландия към Споразумението от Сингапур за защита на търговските марки.
Споразумението влиза в сила за страната от 14.12.2012.

English version

WIPO has announced the news about Iceland's accession to The Singapore Treaty on the Law of Trademarks. 
The Agreement shall enter into force for the country from 14.12.2012.