сряда, 10 октомври 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Интелектуалната собственост като корпоративен актив. За повече информация тук. 

2.  Патентните клъстъри – феномен с нарастваща комплексност. За повече информация тук.  

3.  ІV Национално изложение „Изобретения, технологии, иновации - ”ИТИ’2012”.   За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Intellectual property as a corporate asset. For more info click here.

2. Patent clusters - a phenomenon with increasing complexity. For more info click here.

3. IV National Exhibition "Inventions, technology innovation -" ITI'2012. "For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.