сряда, 24 октомври 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Европейският патент и свързаната с него финансова регулация: близо до финалната права. За повече информация тук.

2.   Патентова технология на Apple може да превърне iPhone 3D в дистанционно управление.  За повече информация тук.

3.  Избор на отличителна търговска марка: как да избегнем опасностите и клопките.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. The European patent and the related financial regulation: close to the finish line. For more info click here.

2. Apple's patented technology can transform  iPhone 3D in the remote control. For more info click here.

3. Select a distinctive trademark: how to avoid the dangers and pitfalls. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.