вторник, 9 октомври 2012 г.

Япония въвежда санкции при незаконно сваляне на съдържание от интернет - Japan introduces penalties for illegally downloading

The 1790 blog съобщава новината за въвеждането на санкции за незаконно сваляне на съдържание от интернет в Япония. Наказанията ще бъдат до 2 години затвор и глоба до 25,679 долара. В случай на неразрешено качване на съдържание в интернет наказанието е до 10 години затвор.
Според изявление на японското правителство тези санкции ще подкрепят звукозаписната и филмова индустрия в страната, която през последните години е в криза. За пример се дават данни, че законното сваляне на музика от интернет е намаляло с 16% през 2011 година.
Чрез въвеждането на подобни строги мерки Япония се надява да постигне успехът на страни, като Южна Корея и Франция, където незаконното сваляне е намаляло с 26%.

English version

The 1790 news blog reported the news for introduction of penalties for illegal downloading content from the Internet in Japan. The penalties will be up to two years in prison and a fine of 25.679 dollars. In the event of unauthorized uploading the penalty will be up to 10 years in prison. 
According to the statement of the Japanese government these sanctions will support recording and film industry in the country which are in crisis in the recent years. For example, it is given an evidence that the legal downloading of music from the Internet decreased by 16% in 2011.By introducing such stringent measures Japan hopes to achieve success similar to that in countries as South Korea and France, where illegal downloading is decreased by 26%