понеделник, 22 октомври 2012 г.

Малайзия въведе система за регистрация на авторските права - Malaysia has introduced a registration system for copyright

Class 99 съобщава, че от началото на 2012 година Малайзия е въвела полу-регистрационна система за произведения защитени с авторско право.
По този начин се улеснява в определена степен споровете касаещи авторското право.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Class 99 reports that since the beginning of 2012 Malaysia has introduced a registration system for a quasi-registration system for copyright.
By this way it is facilitates, to some extent
the resolution of disputes concerning copyright.
More information can be found here.