петък, 19 октомври 2012 г.

Статистика от OHIM за Юли и Август 2012 - Statistics from OHIM for July and August 2012

OHIM публикува статистика за заявените и регистрирани марки и дизайни на Общността за месеците юли и август. Данните са както следва:


July
  2012 2011
Community trade mark applications received 9 244 8 825
Community trade mark applications published 8 655 9 276
Community trade marks registered (certificates issued) 7 625 7 788
     
Registered Community designs received 7 084 6 167
Registered Community designs published 6 553 5 190
August
  2012 2011
Community trade mark applications received 8 502 7 918
Community trade mark applications published 8 162 8 469
Community trade marks registered (certificates issued) 8 309 7 324
     
Registered Community designs received 5 937 5 214
Registered Community designs published 5 742 5 284

English version

OHIM has published statistics on applications and registrations for Community marks and  designs for the months of July and August. The data are as follows: