четвъртък, 11 октомври 2012 г.

Регистрация на търговски марки в Китай - Registration of trademarks in China

ChinaLawBlog публикува интересна статия представяща информация и съвети относно нуждата от регистрация на търговска марка в Китай.
Всяка компания която оперира на пазара в Китай или произвежда продукция за износ има необходимост да регистрира всяка марка, която обозначава продукцията й. Това е важно условие за избягване на казуси с недобросъвестни регистрации на същите марки от трети лица.
Трябва да се има предвид обаче, че регистрацията на марка без нейното търговско използване в страната може да доведе до нейната отмяна. За разлика от други държави по света ( например България или ЕС, като цяло) в  Китай срокът в който трябва да стартира използването на една регистрирана марка е 3 години.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The ChinaLawBlog published an interesting article presenting information about the need for registration of the trademark in China. 
Every company which operates in China or just produce for export is need to register it's trademarks. This is important for avoiding disputes with fraudulent registrations of the same marks by others. 
It should be borne in mind, however, that the registration of  a trademark without real commercial using in the country could lead to cancellation of the registration. Unlike other countries in the world (eg Bulgaria or EU as a whole) in China the term in which trademark using must be started is only athree years. 
More information can be found here.