вторник, 23 октомври 2012 г.

The Max Planck Institute - изследване на системата за защита на търговски марки в Европа - The Max Planck Institute - a study on the system for trademarks protect in Europe

The Max Planck Institute публикува изследването си касаещо цялостната система за защита на търговски марки в Европа. Изследването беше възложено от Европейската комисия.
В своято изследване Max Planck Институт прави оценка на настоящата практика за защита на марки, както в отделните страни членки, така и относно марките на Общността.
Накрая на изследването, Max Planck Институт, прави предложение за промяна на директива 2008/95.
Пълният текст на изследването може да откриете тук. 
Повече информация може да откриете тук.

English version

The Max Planck Institute published a study concerning their overall functionality of the system for trademarks protection in Europe. The study was commissioned by the European Commission.
In its  study
The Max Planck Institute assesses the current practice of trademark protection, both in the individual Member States and the Community trademark system.
Finally The Max Planck Institute makes a proposal for amendment of Directive 2008/95.

The full study can be found here.
More information can be found here.