петък, 12 октомври 2012 г.

Нови такси на USPTO - New USPTO fees

PatentlyO съобщава за въведените от USPTO нови такси касаещи регистрацията на обекти на индустриалната собственост. Като цяло увеличението е незначително, а за някой от процедурите таксите остават непроменени.
Новите такси, които може да откриете тук, са в сила от 05.10.2012.

English version

PatentlyO has reported that USPTO a new fee schedule concerning the registration of industrial properties. Overall, the increase is insignificant and for some of procedures the fees remain unchanged.
The new fees, which can be found here, in force from 05.10.2012.