понеделник, 29 октомври 2012 г.

WIPO IP Statistics Data Center

WIPO представи online база данни предоставяща статистическа информация за обекти на интелектуална собственост, като патенти, търговски марки, промишлени дизайни и полезни модели.
Базата съдържа статистика относно тези обекти в диапазона от 1980 годино до 2011.
Например: търсене за брой заявки за търговски марки чрез Мадридската система за периода 1980-2010 по години:

Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO has presented online database provides statistical information regarding different intellectual property rights such as patents, trademarks, industrial designs and utility models. 
The database contains statistics on these rights from 1980 to 2011.

Example: search for number of applications for trademarks via the Madrid System for the years 1980-2010 by year:

More information can be found here.