петък, 30 ноември 2012 г.

Декларация на Босна и Херцеговина относно Хагската спогодба - Declaration of Bosnia and Herzegovina on the Hague Agreement

Босна и Херцеговина депозира декларация по чл. 17(3)(c) от Женевския акт на Хагската спогодба, с което декларира, че максималния срок за защита на промишлени дизайни в страната е 25 години.

English version

Bosnia and Herzegovina filed a declaration under Art. 17 (3) (c) of the Geneva Act of the Hague Agreement, which states that the maximum period of protection of designs in the country is 25 years.