вторник, 27 ноември 2012 г.

Нова база данни Design View - New Database Design View

OHIM въведе в експлоатация нова база данни за дизайни DESIGN VIEW.
Тя е аналогична на TM View и предоставя бърз и директен достъп до заявени и регистрирани дизайни на Общността, както и дизайни в отделни държави. За сега държавите са: България, Бенелюкс, Испания, Естония, Гърция, Португалия и Словакия.
Повече информация и достъп до базата данни може да откриете тук.

English version

OHIM put into operation a new database for designs called DESIGN VIEW.
This database is similar to the TM View and provide quick and direct access to applications and registrations of Community designs and designs in some countries. For now, the countries are: Bulgaria, Benelux, Spain, Estonia, Greece, Portugal and Slovakia.
More information and access to the database can be found here.