сряда, 7 ноември 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Двудневен семинар на тема  „Управление на интелектуалната собственост в рекламната индустрия“ организиран от WIPO и Центъра за интелектуална собственост на УНСС. За повече информация тук.

2. Влиянието на America Invents Act върху дефиницията на понятието „състояние на техниката“. За повече информация тук. 

3.   Службата за авторско право на САЩ публикува последните изключения от Digital Millennium Copyright Act (DMCA).  За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Two-days seminar concerning Intellectual property management and advertising industry, which was organize by WIPO and the Intellectual property center of UNWE. For more information here.

2. The impact of the American Invent Act on the definition of  "prior art". For more information here.

3.  The Copyright Office of the US published recent exceptions from the Digital Millennium Copyright Act ( DMCA). For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.