петък, 2 ноември 2012 г.

По-лесно водене на съдебни дела относно IP в Англия и Уелс - Easier litigation on IP in England and Wales

Art and Artifice публикува новината за въвеждането на нови процедури улесняващи воденето на съдебни дела относно интелектуална собственост в Англия и Уелс.
Новите процедури касаят по-елементарни дела, които трябва да отговарят на следните изисквания:
- обезщетения до 5000 паунда ( 10 000 паунда от началото на 2013);
- казусите трябва да бъдат просто, без допълнителни усложнения, като например недоказана собственост върху правата и тн.;
- тези процедури не касаят патенти и регистрирани дизайни;
Повече информация може да откриете тук.

English version

Art and Artifice publish news of the introduction of new procedures to facilitate litigation relating to intellectual property in England and Wales.
These new procedures affecting more simple cases that must meet the following requirements:
- Claims worth up to
£5,000 ( £10,000 since the beginning of 2013);
- Cases should be simple, without further complications, such as unproved property rights and so on.;
- These procedures not cover patents and registered designs;
More information can be found here.