петък, 16 ноември 2012 г.

Статистика от OHIM за месец Септември 2012 - Statistics from OHIM for September 2012

OHIM публикува статистически данни за регистрираните и заявени марки и дизайни на Общността за месец септември. Данните са както следва:

2012 2011
Community trade mark applications received 8 334 8 953
Community trade mark applications published 6 671 7 884
Community trade marks registered (certificates issued) 8 164 8 793
     
Registered Community designs received 6 000 6 823
Registered Community designs published 5 667 6 455

English version

OHIM has published statistics on applications and registration of Community trademarks and designs for September 2012. The data are as follows: