петък, 16 ноември 2012 г.

Марките и киното - Trademarks and movies

IP Kat публикува интересна статия касаеща участието на търговски марки в филми. Обикновенно това е вид маркетингова активност, която се използва от различни компании, които заплащат на производителите на филми да включат техния продукт и марка във филма.
Каква се случва обаче когато марката е била показана във филм без разрешението на нейния притежател?
Конкретния случай касае спор между Anheuser-Busch и Paramount Pictures. 
Paramount продуцира филмът "Flight" с участието на актьора Дезъл Уошинктън, чийто персонаж във филма консумира голямо количество бира, като на бутилките стой марката Budweiser.
Според Anheuser-Busch това създава лоша репутация на марката им.
В САЩ и Европа обаче законодателството не предвижда възможност за цензориране показването на марки в такива аудио-визуални произведения.
Повече по темата може да откриете тук.

English version

IP Kat has posted an interesting article regarding the participation of trademarks in films. Usually that kind of marketing activity is used by various companies who pay to film producers to include their product and brands in the films. 
But what happens when the trademark was shown in a movie without the permission of its owner? 
The particular case concerns a dispute between Anheuser-Busch and Paramount Pictures. 
Paramount produces the film called "Flight" starring actor Denzel Washington whose character consumes a lot of beer which bears the brand Budweiser. 
According to Anheuser-Busch this can create bad reputation of their brand. 
In the U.S. and Europe, however, the legislation does not provide a censorship for displaying brands in such audiovisual works.
More on this topic can be found here.