четвъртък, 20 декември 2012 г.

Нова версия на 10-тото издание на Ницката класификация - New version of the tenth edition of the Nice Classification

WIPO информира за въвеждането на нова версия на 10-тото издание на Ницката класификация за стоки и услуги относно регистрацията на търговски марки.
Версията влиза в сила считано от 01.01.2013.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO has informed about a new version  of the tenth edition of the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification).
It will enter into force on January 1, 2013.
More information can be found here.