петък, 7 декември 2012 г.

Китайските аспержи Dongshan Bai Lu Sun със защита - Chinese asparagus Dongshan Bai Lu Sun with protection

Европейската комисия публикува в официалния си вестник регистрацията на европейското географско означение  (东山白芦笋 (Dongshan Bai Lu Sun).
Става дума за консервирани аспержи произвеждани по традиционна техника в китайския регион Dongshan. Според запознати се правят опити за култивирането на тези аспержи и в космосо са целите на китайската космическа програма.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Commission has published in its official gazette, the registration of EU geographical indication (东山 白 芦笋 (Dongshan Bai Lu Sun).
These are canned asparagus produced in traditional technique in
the Chinese region Dongshan. According to experts some experiments are made  for cultivating of asparagus in space in accordance with the Chinese space program.
information Marques Class 46.