вторник, 4 декември 2012 г.

Стари видео игри в музей - Old video games at a museum

Art and Artifice blog публикува интересна новина относно нова колекция в Музея за модерно изкуство на Ню Йорк.
Колекцията се състоя от стари видео игри, като Pac-Man, Tetris, SimCity2000 and Portal.
Статията разглежда въпроса дали видео игрите са произведение на изкуството и как то може да бъде изложено в музей. Чрез своя оригинал или чрез негово копие ( за да не се повреди оригинала, тъй като единственият начин за излагане на игрите е чрез тяхното непрекъснато видео излъчване).
За повече информация тук.

English version

Art and Artifice blog has published an interesting article about the new collection at the Museum of Modern Art in New York.
The collection consists of old video games such as Pac-Man, Tetris, SimCity2000 and Portal.
The paper deals with the question of whether video games are a work of art and how it can be exhibited in a museum, through its original or copies (so as not to damage the original, because the only way for displaying the games is through their constant screen video broadcasting).
Foe more information here.