вторник, 11 декември 2012 г.

Превод на патенти от китайски на английски - Translation of patents from Chinese to English

Европейското патентно ведомство и Патентното ведомство на Китай създадоха безплатна услуга за автоматичен превод на патентна информация от китайски на английски.
Чрез базата данни Espacenet вече ще има достъп и до над 4 милиона китайски патента.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Patent Office and the Patent Office of China launched a free service for automatic translation of patent information from Chinese to English. 
Espacenet database will give possibility for access to over 4 million Chinese patents. 
More information can be found here