вторник, 22 януари 2013 г.

Хърватска и европейските марки и дизайни - Croatia and the European Trade Marks and Designs

OHIM публикува разяснения относно предстоящото присъединяване на Хърватска към Европейския съюз и свързаните с това въпроси касаещи марки и дизайни на Общността.
Считано от 01.07.2013 всички марки и дизайни на Общността започват да важат и на територията на Хърватска.
Важно уточнение е че считано от 01.01.2013 националните марки в страната могат да служат за опозиции срещу европейски марки заявени в този 6 месечен период.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM published an elucidation concerning the forthcoming integration of Croatia in EU and related with it issues regarding Community trademarks and industrial designs.
All Community designs and marks will automatically extend to Croatia since 01.07.2013.
An important note here is the fact that all national trademarks in Croatia can be used for opposition against CTM application filled between 01.01.-10.07.2013.
More information can be found here.