четвъртък, 17 януари 2013 г.

GEMA и GOOGLE не постигнаха споразумение - GEMA and GOOGLE hasn't reached an agreement

Дружеството за колективно управление на права в Германия - GEMA съобщи, че преговорите с Google са се провалили.
поради това GEMA ще се обърне към Арбитражния борд на Немското ведомство за патенти и марки с цел разрешаване на спора.Според GEMA Google разпространява чрез You tube около 1000 нелицензирани от GEMA песни.
Според немското дружество Google трябва да заплати обезщетение в размер на 1,6 милиона евро.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The music collection society in Germany - GEMA said that negotiation with Google has failed.
GEMA will therefore turn to the Arbitration Board of the German Patent and Trademarks Office in order to resolve the dispute. According to GEMA Google gives access through You tube to 1000 unlicensed tracks from GEMA's catalogue.
According to the German company Google has to pay compensation amounting to € 1.6 million.
More information can be found here.