сряда, 9 януари 2013 г.

Мечетата на Haribo победиха тези на Lindt - Haribo's bears beat those of Lindt

Съдът в Кьолн, Германия, излезе с изключително интересно решение относно обхвата на защитата на една образна марка.
Случаят касае продаваните от страна на Lindt шоколадови мечета опаковани в златисто фолио.
Haribo завежда дело срещу Lindt с обвинението, че това нарушава нейна словна марка 'Goldbär' ( Златно мече), както и образна марка - визия на мече с червена панделка, което се разпознава от 95% от немците.
Lindt контрират с довода, че визията на двете мечета е напълно различна, а използването на златист цвят на опаковката е широко разпространено за такъв вид продукти по света.
Според съда Lindt използва визия на мече, която асоциира с марките на Haribo, които са изключително популярни в Германия.
До момента няма друго подобно дело в Германия по което Федералният патентен съд да се е произнасял.
Lindt обявиха намерението си да обжалват това решение.

English version

The Regional Court of Cologne has taken an interesting decision  concerning the scope of protection of figurative trademarks in Germany.
The case refers to chocolate bears selling by Lindt which are packaged in golden folio.
Haribo initiated proceedings against Lindt with the charge that the company violating a word mark 'Goldbär' (Golden Bear) and figurative mark - a vision of the bear with a red ribbon, owned by Haribo. These trademarks are recognized by 95% of Germans.
On the contrary Lindt suggested that  the visions of both bears are completely different and using of gold color package is  widespread practice around the world for that kind of products.
According to the court Lindt uses bear's vision which associating with the Haribo's trademarks, which are very famous in Germany. 
Currently there are no other similar case in Germany with decision by the Federal patent court. 
Lindt announced its intention to appeal the decision. 
Information Marques Class 46.