вторник, 15 януари 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Лесен начин за поставяне на воден знак на фотографии. За повече информация тук.  

2.  EPO и USPTO обявиха стартирането на нова патентна класификация - Cooperative Patent Classification (CPC). За повече информация тук. 

3.  Българин изобрети първия в света нискотемпературен двигател. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. An easy way to put a watermark on photographs. For more info click here.

2. EPO and USPTO announced the launch of a new patent classification -  Cooperative Patent Classification (CPC). For more info click here.

3. Bulgarian has invented the world's first low-temperature engine. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.