четвъртък, 24 януари 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1.Авторски права върху боди арт и татуировки. За повече информация тук. 

2. Конференция „Свободата на изразяване в интернет“, 15-16 февруари 2013 г., Маракеш.
За повече информация тук. 

3. С информация за подадени заявки и издадени патенти през 2012 г. можете да се запознаете тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

 1. Copyright on body art and tattoos. For more info click here.

2. Conference "Freedom of expression on the Internet", 15-16 February 2013, Marrakech. For more info click here.

3. With information on applications filed and patents granted in 2012 can be found here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.