понеделник, 21 януари 2013 г.

Нови такси за посочване на САЩ в заявки за международни марки - New fees for designation of US in international trademark applications

WIPO съобщи за промяна на индивидуалните такси плащани при посочване на САЩ в заявки за международни марки. Новите такси са както следва:

Amounts (in Swiss francs)
Application or Subsequent Designation
– for one class of goods or services - 301
– for each additional class - 301

Renewal
– for one class of goods or services - 370
– for each additional class - 370
Новите такси влизат в сила от 17 февруари 2013.

За повече информация тук.

English vesrion

WIPO has announced for a change of the individual fees payable in designation of US in international trademark applications. The new fees are as follows:
This change will take effect on February 17, 2013.
For more information here.