петък, 4 януари 2013 г.

Умен велосипед - Smart bicycle

Dexigner съобщава новината за иновативно решение създадено от Cambridge Consultants. То касае възможността за управление на вашия велосипед чрез апликация за iPhone.
Чрез нея предавките на велосипеда могат да бъдат контролирани автоматично в зависимост от терена по който карате. 
Съществува възможност за добавяне на GPS, мониторинг на здравословното ви състояние и др.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Dexigner has reported about the news for an innovative decision created by Cambridge Consultants. It concerns the opportunity for managing your bicycle through iPhone application.
This application can control the bicycle gears depending on terrain, inclination and so on. It's existing opportunity for adding GPS, a health monitoring and so on.
More information can be found here.