четвъртък, 28 февруари 2013 г.

Промени в закона за авторското право на Южна Корея - Changes in copyright law in South Korea

The 1790 Blog информира за промени в закона за авторското право в Южна Корея.
Според промените се въвеждат възможността за свободно използване на произведения обект на авторско право. това е възможно за целите на новини, критика, образувание и проучвания.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The 1790 Blog reporting about changes of copyright law in South Korea.
According to the amendments it is introduced the possibility of fair use of works subject to copyright. It is possible in case of  news,education,
criticism, and research.
More information can be found here.