сряда, 6 февруари 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1.Патентното ведомство стартира проект по ОПАК.  За повече информация тук.

2.  Mузикалните семпли: Ребека Франческати срещу Lady Gaga. За повече информация тук 

3.  Лесен достъп до онлайн музика за всички европейци. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. The Bulgarian Patent Office launches OPAC project. For more info click here.

2. Music samples: Rebecca Francheskati against Lady Gaga. For more info click here

3. Simple access to online music for all Europeans. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.