вторник, 12 февруари 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Нели Крус: Дигиталните технологии и авторското право могат да вървят ръка за ръка.
За повече информация   

2.  Патенти свързани с правенето на прогнози за времето. За повече информация тук. 

3. Apple без права над марката ”iPhone” в Бразилия. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Neelie Kroes: Digital technology and copyright can fit together. For more info click here.

 2. Patents related to weather forecasts. For more info click here.

 3. Apple without rights concerning the trademark "iPhone" in Brazil. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.