сряда, 27 февруари 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. „PATLIB2013”, 23-25 април 2013 г., ЕПВ, Мюнхен, Германия. За повече информация и регистрация тук.

2. Ferrari оглави класацията за най-силен бранд за 2013 г. За повече информация тук.

3.  Големите промени в Патентния закон на САЩ ще влязат в сила от 16 март 2013 г. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. "PATLIB2013", 23-25 ​​April 2013, EPO, Munich, Germany. For more information here.

 2. Ferrari topped the list as the most powerful brand in 2013. For more information here.

3. Major changes in the patent laws of the United States will enter into force on 16 March 2013 For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.