вторник, 26 февруари 2013 г.

Песента на Бийтълс Love Me Do става частично свободна за използване - The Beatles song Love Me Do - partially free for use

Известната песен на Бийтълс Love Me Do става частично свободна за използване в Европа. Причината за това е факта, че правата върху звукозаписът се закрилят 50 години от първото излъчване. По този начин в края на 2012 те изтекаха.
Авторските права на композитора и автора на текста ( които продължават 70 години след смъртта на авторите) продължават да са валидни.
Това реално означава, че при желание за ползване на песента вече няма да се заплаща възнаграждение на музикалния продуцент, който до момента притежаваше правата върху звукозаписа. Авторите обаче трябва да получат възнаграждение.
Повече информация тук.
информация наArt and Artifice.

English version

The famous Beatles song Love Me Do has become partially free for use in Europe. The reason for this is that  the copyright on recorded music is protected for 50 years from the first broadcast. Thus, in the end of 2012 it's expired.
The copyright of the author and composer of the author of the text (which continues 70 years after the author's death) are still valid.
This actually means that if somebody wants to use the song it is no need to pay fee about this to the owner of
the copyright on recorded music, who until now he had the right to receive a remuneration. But the authors should be remunerated.
More information here.
information Art and Artifice.