петък, 8 февруари 2013 г.

Дизайн на комбайн - решение на OHIM - A harvester design - decision of the OHIM

OHIM публикува решение на The Board of Appeal относно спор за отмяна регистрацията на дизайн на Общността.
Интересната част от решението касае разграничаване между необходимият индивидуален характер на дизайна, наличните технически характеристики в него и свободата на автора.
В случая Борда приема, че макар дизайна да се състой от технически характеристики, това не пречи да става дума за дизайн, имайки предвид, че свободата на автора е ограничена от техническите елементи.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM has published a decision of The Board of Appeal concerning the dispute about a registration of a Community design.
The interesting part of the decision concerns the necessary distinction between the individual character of the design, technical features available in it and the freedom of the author.
In this case, the Board held that although the design consist of 
technical features, this does not preclude it as a design, given the fact that the author's freedom is limited by technical details.
More information can be found here.