понеделник, 4 февруари 2013 г.

Марки с репутация в Германия - Trademarks with a reputation in Germany

The Higher Regional Court of Frankfurt am Main, Германия излезе с решение по дело касаещо обхвата на защитата на марка с репутация.
Става дума за съдебно дело относно бонбони MERSI и използване на същото име от кафене ( Cafe Mersi) в Германия.
Според съдът в подобен случай може да има нелоялно извличане на ползи от известността на марката само в случай, че бъдат предоставени доказателства, че потребителите обръщат повишено внимание към услугите предлагани от кафенето поради асоциациите с известната марка.
В конкретния случай такива доказателства не са предоставени в достатъчна степен.

English version

The Higher Regional Court of Frankfurt am Main, Germany issued a judgment in the case concerning the scope of protection of marks with a reputation. 
It's about a lawsuit concerning MERSI candies and use the same name for a cafe (Cafe Mersi) in Germany. 
According to the court in such a case unfairly advantages from the reputation of the mark may occur only if evidences shows that consumers pay close attention to the services offered by the café due to associations with famous brand.
In this case, such evidence is not provided in sufficiency.
Information on Marques Class 46.