вторник, 12 март 2013 г.

България подписа Споразумението относно единният патентен съд - Bulgaria signs the unified patent court agreement

България подписа Споразумението относно единният патентен съд. това стана на официална церемония в Брюксел на 05.03.2013. 
Създаването на Единен патентен съд, ведно с единната патентна закрила, ще подобри инвестиционния климат в България, като осигури на местните и чуждестранни предприятия по-добри условия за защита на технологичните им постижения у нас и за извършване на иновационна дейност на територията на България.
Повече информация тук и тук.

English version

Bulgaria signed the Unified Patent Court Agreement. It was happened at a ceremony in Brussels on 03/05/2013. 
Establishment of a Unified Patent Court, together with the unitary patent protection would improve the investment climate in Bulgaria, providing local and foreign enterprises better conditions for the protection of their technological achievements and innovations. 
More information here and here.