четвъртък, 7 март 2013 г.

Латвия се присъедини към DesignView - Latvia joined DesignView

Латвия се присъедини към DesignView - база данни за регистрирани дизайни на територията на ЕС.
Други осем държави вече се присъединиха към базата данни, те са: Португалия, Бенелюкс, Естония, Испания, Гърция, България, Словакия и OHIM.
Информация на OHIM.

English version

Latvia joined DesignView - a database for design registrations in the EU. 
Another eight countries have already joined the database, they are: Portugal, Benelux, Estonia, Spain, Greece, Bulgaria, Slovakia and the OHIM. 
Details of the OHIM.