сряда, 6 март 2013 г.

Статистика от OHIM за месец януари 2013 - Statistics from OHIM for January 2013

OHIM публикува данни за регистрираните и заявени марки и дизайни на Общността през януари 2013.
Данните са както следва:

2013 2012
Community trade mark applications received 9 212 7 771
Community trade mark applications published 11 742 10 266
Community trade marks registered (certificates issued) 7 384 7 472
Registered Community designs received 6 644 6 967
Registered Community designs published 7 987 7 607


English version

OHIM has published data on registered and applied Community trademarks and designs in January 2013.
The data are as follows: