петък, 15 март 2013 г.

Подобрения на online услугите на Патентното ведомство на Великобритания - Improvements to the UK Patent Office online services

Патентно ведомство на Великобритания обяви подобрения на онлине услигите си.
Подобренията касаят следното:
- търсене на търговски марки - системата вече предлага нов интерфейс, повече информация може да откриете тук;
- подобрения при електронно подаване на заявки за марки;
- е-кореспонденция;
- електронно подновяване закрилата на марки;
- е-предупреждения;
- други.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office has announced improvements to its online services.
The improvements concern the following:
- Search for trademarks - the system now offers a new interface, more information can be found here;
- Improvements in the electronic filing of trademark applications;
- E-
correspondence;
- Electronic renew of trademarks protection;
- E-alerts;
- Other.
More information can be found here.