петък, 1 март 2013 г.

Тайландски ориз регистриран, като географско означение в ЕС - Thai rice registered as a geographical indication in the EU

Европейската комисия оповести решението си за регистрацията на Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai ( ароматен жасминов ориз), като географско означение на територията на ЕС.
Hom Mali Thung Kula Rong-Hai  е специален сорт ориз произвеждан в Тайланд.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission has announced its decision for the registration of Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai (fragrant jasmine rice) as a geographical indication in the EU.
Hom Mali Thung Kula Rong-Hai is a special variety of rice which is produced in Thailand.
More information can be found here.