понеделник, 8 април 2013 г.

Босна и Херцеговина в борба с фалшивите стоки - Bosnia and Herzegovina against counterfeit goods

WIPO съобщава новината за присъединяването на Босна и Херцеговина към Мадридската спогодба относно борбата с фалшивите и заблуждаващи означения на стоки, във варианта на акта от Лисабон от 1958 и Стокхолм от 1967.
Тези актове влизат в сила за страната от 22 юни 2013.

English version

WIPO has reported the news about the accession of Bosnia and Herzegovina to Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods in the version of the act of Lisbon in 1958 and Stockholm in 1967.
These regulations will enter into force for the country on 22 June 2013.